Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΑγγλικάΕλληνικά    
Αρχική σελίδα
Εισαγωγή
Δημοσιεύσεις
Βοήθεια
Ενημέρωση
Επικοινωνία

Εισαγωγή

Η ερευνητική δραστηριότητα είναι από τους βασικότερους δείκτες της πορείας ενός Πανεπιστημίου και η αποτίμησή της είναι υποχρέωση και καθήκον της εκάστοτε Διοίκησής του. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης από ιδρύσεώς του είχε ερευνητικό προσανατολισμό σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα, που θεραπεύονται από τα 17 Τμήματα και τα διάφορα εργαστήριά του, με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα στην κυριολεξία τον χώρο στον οποίο καλλιεργείται και παράγεται νέα γνώση και τεχνολογική καινοτομία σε ένα μεγάλο φάσμα ερευνητικών περιοχών και ειδικότερα, στην βιοϊατρική και υγεία, την βιοτεχνολογία, το περιβάλλον - χερσαίο, θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό -, την πληροφορική, την φυσική, τα μαθηματικά και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την νανοτεχνολογία, την επιστήμη των υλικών, την επιστήμη της θάλασσας, την εκπαίδευση και την γλώσσα, την ιστορία και την αρχαιολογία, την ψυχολογία, τις κοινωνικές, τις πολιτικές και τις οικονομικές επιστήμες.

Η ηλεκτρονική απογραφή που ακολουθεί στοχεύει στην αποτίμηση και αποτύπωση του έργου που παρήχθη την περίοδο 1996-2006 και το οποίο είναι πρωτότυπο, έχει δημοσιευτεί σε έγκυρα και έγκριτα περιοδικά διεθνούς εμβέλειας ή είναι υψηλής εθνικής σημασίας και έχει αξιολογηθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αναλύονται σε κάθε περίπτωση. Την παρούσα στιγμή, στη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε, εισήχθησαν οι δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ των Σχολών του Ηρακλείου (Ιατρική Σχολή και Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) που περιλαμβάνονται σε Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων. Θα ακολουθήσει η εισαγωγή αντίστοιχων στοιχείων για τις Σχολές του Ρεθύμνου ενώ, ελπίζουμε, ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί προκειμένου η καταγραφή να επεκταθεί και σε άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή των μελών του Ιδρύματος.

Η ανεύρεση των στοιχείων, η διασταύρωση, η οργάνωση της πληροφορίας και η οργάνωση της ίδιας της βάσης είναι από τη φύση της μία συλλογική εργασία για την οποία ευχαριστώ θερμά όλους όσους συμμετείχαν. Όμως, όπως συμβαίνει πολλές φορές, η ποιότητα του αποτελέσματος στηρίζεται ουσιαστικά στον ενθουσιασμό ή/και την εργατικότητα συγκεκριμένων προσώπων. Στην παρούσα περίπτωση, η «ιδέα» αυτού του εγχειρήματος πήρε σάρκα και οστά χάρις στους πέντε εθελοντές συναδέλφους που απετέλεσαν την Επιτροπή υλοποίησης του έργου και που είναι, με αλφαβητική σειρά, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Δ. Αλεξανδράκη (Τμήμα Βιολογίας) και οι Καθηγητές κ.κ. Η. Καστανάς (Τμήμα Ιατρικής), Α. Παπαδόπουλος (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), Α. Πολίτης (Τμήμα Φιλολογίας) και Ε.Γ. Στεφάνου (Τμήμα Χημείας). Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Τμήματος Βιολογίας κ. Κ. Αμπατζή, της Οικονομολόγου κας Μ. Δασκαλάκη και της Υπαλλήλου της Ιατρικής Σχολής κας Ε. Κυπράκη όσον αφορά την αναζήτηση, επεξεργασία και ταξινόμηση των στοιχείων της βάσης δεδομένων Scopus, Thompson Scientific (ISI) και Pubmed αντίστοιχα, ενώ εξίσου σημαντική υπήρξε και η βοήθεια των Υπαλλήλων του Υπολογιστικού Κέντρου κας Χ. Τομαρά και κ. M. Κλεισαρχάκη που κάλυψαν εθελοντικά την δημιουργία της παρούσας βάσης δεδομένων. Τους ευχαριστώ όλους θερμότατα.

Ιούλιος 2007
Καθηγήτρια Μ. Κεντούρη
Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών