Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής
Τομέας
Αριθμός ΔΕΠ
Αριθ. Δημοσιεύσεων
Αριθ. Αναφορών
IF
Αρθρα/ΔΕΠ
Αναφορές/Αρθρο
Αναφορές/ΔΕΠ
IF/Aρθρο
Βασικών Επιστημών
21
513
12435
2455,97
24
24
592
4,79
Εργαστηριακής Ιατρικής
9
537
7050
1767,86
60
13
783
3,29
Ακτινολογίας
12
642
4843
1568,64
54
8
404
2,44
Νευρολογίας και Αισθητηρίων οργάνων
11
413
4270
754,40
38
10
388
1,83
Χειρουργικής
18
708
7417
1551,60
39
10
412
2,19
Παθολογίας
27
1887
21487
6672,04
70
11
796
3,54
Μητέρας - παιδιού
12
480
3308
1025,96
40
7
276
2,14
Κοινωνικής Ιατρικής
4
326
4896
957,48
82
15
1224
2,94
Ψυχιατρικής
2
18
309
59,56
9
17
155
3,31
Μορφολογίας
11
379
2993
775,57
34
8
272
2,05
                 
Σύνολο
127
5903
69008
17589,07
46
12
543
2,98

Μέσος αριθμός ενεργών μελών ΔΕΠ =8,22 / έτος

 |