Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

ΤMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ
1996-2006
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
Τομέας Βιοχημείας
3,3
69
853
291,3
21
12
258
4,22
Τομέας Περιβαλλοντικής & Αναλυτικής Χημείας
4,3
173
3498
651,7
40
20
813
3,77
Περιβαλλοντική Χημεία
2,9
118
3003
496,1
41
25
1036
4,20
Αναλυτική Χημεία
1,4
55
495
155,6
39
9
354
2,83
Τομέας Ανόργανης Χημείας
2,4
73
796
212,5
30
11
332
2,91
Τομέας Οργανικής Χημείας
4,2
143
1215
465,3
34
8
289
3,25
Τομέας Φυσικοχημείας & Θεωρητικής Χημείας
6,2
175
2347
546,0
28
13
379
3,12
ΣΥΝΟΛΟ Τμήμα Χημείας
20,3
633
8709
2166,8
31
14
429
3,42
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 1996-2006
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1996-2006
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
Τομέας Άλγεβρας & Γεωμετρίας
7,0
38
90
20,0
5
2
13
0,53
Τομέας Ανάλυσης
7,5
63
149
29,5
8
2
20
0,47
Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Στατιστικής
10,4
99
479
94,2
10
5
46
0,95
ΣΥΝΟΛΟ Τμήμα Μαθηματικών
24,7
200
718
143,7
8
4
29
0,72
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 1996-2006
Τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
2002-2006
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
ΣΥΝΟΛΟ
6,8
40
137
48,0
6
3
20
1,20
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 2002-2006
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
1996-2006
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
 
Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
4,9
128
880
274,6
26,0
7
179
2,14
Τομέας Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής
6,3
220
2110
853,9
34,9
10
335
3,88
Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής
4,7
201
1985
575,0
42,7
10
422
2,86
Τομέας Συμπυκνωμένης Ύλης
6,8
190
1832
534,5
27,9
10
269
2,81
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
7,7
101
823
379,2
13,0
8
107
3,75
ΣΥΝΟΛΟ Τμήμα Φυσικής
30,4
840
7630
2617,2
28
9
251
3,12
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 1996-2006
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1996-2006
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
 
Τομέας Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
11,1
172
2143
832,9
16
12
193
4,84
Τομέας Βιολογίας Οργτανισμών, Πληθυσμών & Περιβάλλοντος
8,5
174
1416
431,7
21
8
167
2,48
Τομέας Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιολογίας
6,1
122
1220
290,6
20
10
200
2,38
ΣΥΝΟΛΟ Τμήμα Βιολογίας
25,7
468
4779
1555,2
18
10
186
3,32
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 1996-2006
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
2001-2006
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
ΣΥΝΟΛΟ
6,5
89
563
317,2
14
6
87
3,56
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 2001-2006
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1996-2006
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
ΣΥΝΟΛΟ
14,9
111
1186
84,5
7
11
80
0,76
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 1996-2006
ΣΧΟΛΗ ΘΕΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1996-2006              
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
122,7
2381
23722
6932,7
19
10
193

 |