Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
ΣΥΝΟΛΟ
6,5
89
563
317,2
14
6
87
3,56
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 2001-2006

 |