Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Μ.Ο.*  αριθμού μελών ΔΕΠ (2002-2006)
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών 
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ*/Άρθρο
6,8
40
137
48
6
3
20
1,2
*ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Επιπλέον  Στοιχεία

 |