Τμήμα Μαθηματικών
Μέλη ΔΕΠ* Αριθμός Άρθρων Σύνολο Αναφορών  Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ Αναφορές/Άρθρο Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ ΔΒ*/Άρθρο
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
7
38
90
19,99
5
2
13
0,53
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
7,5
63
149
29.54
8
2
20
0,47
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
10,4
99
479
94,21
10
5
46
0,95
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
24,7
200
718
143,74
8
4
29
0,72
* Μέσος όρος αριθμού μελών ΔΕΠ *ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

επιπλέον στοιχεία

 |