Τμήμα Φυσικής
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
4,9
128
880
274,6
26,0
7
179
2,14
Τομέας Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής
6,3
220
2110
853,9
34,9
10
335
3,88
Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής
4,7
201
1985
575,0
42,7
10
422
2,86
Τομέας Συμπυκνωμένης Ύλης
6,8
190
1832
534,5
27,9
10
269
2,81
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
7,7
101
823
379,2
13,0
8
107
3,75
ΣΥΝΟΛΟ Τμήμα Φυσικής
30,4
840
7630
2617,2
28
9
251
3,12
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 1996-2006
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

 |