Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΑγγλικάΕλληνικά    
Αρχική σελίδα
Εισαγωγή
Δημοσιεύσεις
Βοήθεια
Ενημέρωση
Επικοινωνία

Ενημέρωση

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν παρατηρήσεις σας στις ακόλουθες διευθύνσεις :

 

Ιατρική Σχολή: Καθηγ. Η. Καστανάς (castanas@med.uoc.gr)

 

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών: Καθηγ. Μ. Κεντούρη (kentouri@biology.uoc.gr), Ε. Στεφάνου (stephanou@chemistry.uoc.gr) και Αναπλ. Καθηγ. Δ. Αλεξανδράκη (alexandr@imbb.forth.gr)."